Søk

Innhold

Kontaktpersoner om
du ønsker
befaring/pris

Tore 93 00 83 82
Hans Jørgen 91 65 88 11

Kjell Harlem
Gravemaskiner AS
Holmbo
Iddeveien 316
1765 Halden

Tlf
Faks

69 19 33 35
69 19 33 45

 


post@khg.no

[Du står her: Nyhetsstripe/Teletining]

Teletining


Vi utfører tining med profesjonelt utstyr.


Mobil og sikker tining hindrer skader.
Mer informasjon kan du lese om her.

Kontakt oss. Vi tar også rene tineoppdrag utenom egne gravearbeider.

 


 

 

Aktuelt:

Webdesign